Điều Khoản Sử Dụng

Ngày bắt đầu có hiệu lực 01/9/2019
Go Amazing với mục tiêu cải thiện kỹ năng ngoại ngữ và áp dụng ngoại ngữ vào cuộc sống. Chúng tôi cho phép mọi người đăng ký các khóa học. Nhằm đảm bảo được sự an toàn cho bạn cũng như hệ thống, chúng tôi thiết lập điều khoản sử dụng để tạo ra sự thống nhất và giữ an toàn cho mọi người.
Điều khoản sử dụng này được áp dụng cho các hoạt động của bạn trên Go Amazing và các dịch vụ liên quan.
Bằng cách sử dụng dịch vụ của chính tôi, bạn đồng ý với các điều khoản trong Chính sách Bảo mật bên dưới.

Nội dung

 1. Tài khoản Go Amazing
 2. Các khóa học của Go Amazing
 3. Giá, phương thức thanh toán và vấn đề hoàn tiền
 4. Xác nhận đơn hàng
 5. Quyền của Go Amazing
 6. Cập nhật điều khoản
 7. Liên hệ

Điều 1. Tài khoản Go Amazing

 • Bạn cần một tài khoản để thực hiện hầu hết các hoạt động trên nền tảng Go Amazing, bao gồm: đăng ký khóa học, thanh toán. Khi đăng ký tài khoản bạn cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về tên, số điện thoại, email. Đây là những thông tin bắt buộc liên quan đến việc hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ. Do đó, Go Amazing chỉ xử lý và giải quyết các trường hợp tài khoản cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin trên.
 • Bạn có trách nhiệm bảo mật Tên tài khoản và Mật khẩu của bạn. Go Amazing sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp mật khẩu bị thay đổi do người sử dụng làm lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc cho nhiều người cùng sử dụng chung.
 • Mỗi tài khoản chỉ sử dụng cho 01 (một) người học.

Điều 2. Các khóa học của Go Amazing

 • Sau khi đăng nhập bạn có quyền tham gia các khóa học hiện có trên Go Amazing sau khi đã thanh toán thành công các khoản phí tương ứng (nếu có).
 • Bạn không được phép sao chép, phân phối lại, truyền, gán, bán, phát, thuê, chia sẻ, cho mượn, sửa đổi, điều chỉnh, chỉnh sửa, tạo các tác phẩm phái sinh, cấp phép hoặc chuyển nhượng hoặc sử dụng bất kỳ khóa học nào trừ khi được cho phép bằng văn bản bởi đại diện ủy quyền của Go Amazing.
 • Chúng tôi có quyền thu hồi bất kỳ giấy phép nào để truy cập và sử dụng các khóa học tại bất kỳ thời điểm nào trong trường hợp chúng tôi quyết định hoặc có nghĩa vụ vô hiệu hóa quyền truy cập vào một khóa học vì lý do chính sách hoặc pháp lý, ví dụ, nếu khóa học bạn đăng ký trong là đối tượng của khiếu nại bản quyền hoặc nếu chúng tôi xác định nội dung của nó vi phạm Nguyên tắc tin cậy và an toàn của chúng tôi.

Điều 3. Giá, phương thức thanh toán và vấn đề hoàn tiền

1. Giá

 • Giá khóa học trên Go Amazing được xác định dựa trên hàm lượng kiến thức và chất lượng nội dung trong khóa học.
 • Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật các khuyến mãi và giảm giá cho một số khóa học trong khoảng thời gian nhất định.

2. Phương thức thanh toán

 • Go Amazing hợp tác với bên thứ ba như Onepay, Paypal để cung cấp cho bạn các phương thức thanh toán thuận tiện và bảo mật.
 • Trong trường hợp thanh toán không thành công, tuy nhiên, hệ thống ghi nhận bạn đã hoặc đang sử dụng các khóa học do chúng tôi cung cấp, bạn có trách nhiệm thanh toán cho chúng tôi các khoản phí tương ứng trong vòng 24 giờ kể từ khi chúng tôi thông báo. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ khóa học nào mà chúng tôi chưa nhận được thanh toán đầy đủ.

3. Hoàn tiền

 • Go Amazing không chấp nhận hoàn tiền đối với những đơn hàng đã thanh toán thành công.
 • Chúng tôi chỉ chấp nhận hoàn tiền đối với trường hợp tài khoản của bạn bị trừ tiền nhưng hệ thống của chúng tôi không ghi nhận việc thanh toán của bạn. Khi đó, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi (Điều 7) để được hỗ trợ.
 • Thời gian hoàn tiền sẽ khoảng 3 tới 5 ngày làm việc tùy thuộc vào từng loại tài khoản khác nhau mà bạn yêu cầu.

Điều 4. Xác nhận đơn hàng

 • Sau khi đơn hàng của bạn đã thanh toán thành công, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các mã kích hoạt tương ứng với các khóa học bạn đã đăng ký trên website, đồng thời hệ thống sẽ tự động gửi một email xác nhận tới địa chỉ email mà bạn đã đăng ký.
 • Email xác nhận có thể đi vào hộp thư rác của bạn, vì vậy vui lòng kiểm tra email trước khi liên lạc.

Điều 5. Quyền của Go Amazing

 • Chúng tôi sở hữu nền tảng Go Amazing và các dịch vụ liên quan bao gồm trang web, ứng dụng điện thoại, mã nguồn và các nội dung được cung cấp trên trang web. Qua đó, bạn không được sao chép, chỉnh sửa nội dung hiển thị trên trang web hoặc cố tình xâm phạm, dịch ngược mã nguồn, tấn công vào nền tảng Go Amazing hay sử dụng các chương trình tự động để thu thập dữ liệu trên trang web.
 • Bất kỳ phản hồi, nhận xét hoặc đề xuất nào bạn gửi về Go Amazing là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi sẽ được tự do sử dụng các phản hồi, nhận xét hoặc đề xuất đó khi chúng tôi thấy phù hợp và không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn.

Điều 6. Cập nhật điều khoản

 • Go Amazing có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào.
 • Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày Điều khoản này được đăng trừ khi có quy định khác.

Điều 7. Liên hệ

 • Nếu có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại hoặc không hài lòng về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.