Chính Sách Bảo Mật

Ngày bắt đầu có hiệu lực 01/9/2019
Cảm ơn bạn đã tham gia khóa học tập toàn diện. Chúng tôi ở Go Amazing, Inc. Chúng tôi, tôn trọng sự riêng tư của bạn và muốn bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu về bạn. Chính sách bảo mật này bao gồm các thực tiễn thu thập dữ liệu của chúng tôi và mô tả các quyền của bạn để truy cập, chỉnh sửa hoặc hạn chế việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.
Chính sách bảo mật này được áp dụng khi bạn sử dụng trang Go Amazing, ứng dụng điện thoại và các dịch vụ liên quan.
Bằng cách sử dụng dịch vụ của chính tôi, bạn đồng ý với các điều khoản trong Chính sách Bảo mật bên dưới.

Nội dung

 1. Dữ liệu chúng tôi thu thập
 2. Cách chúng tôi nhận dữ liệu về bạn
 3. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn
 4. Người chúng tôi chia sẻ dữ liệu
 5. Bảo mật thông tin
 6. Quyền của bạn
 7. Cookie

1. Dữ liệu chúng tôi thu thập

 • Chúng tôi thu thập dữ liệu được nhận trực tiếp từ bạn, như thông tin bạn tự nhập, dữ liệu về sự tham gia của bạn vào các khóa học và dữ liệu từ các nền tảng của bên thứ ba mà bạn kết nối với Go Amazing.
 • Chúng tôi cũng tự động thu thập một số dữ liệu, như thông tin về thiết bị của bạn và những phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi mà bạn tương tác hoặc dành thời gian sử dụng.

1.1. Dữ liệu bạn cung cấp

 • Khi bạn tạo tài khoản hoặc cập nhật thông tin tài khoản như email, password, số điện thoại, ngày sinh, … Chúng tôi sẽ lưu lại các thông tin này.
 • Khi bạn đăng ký khóa học, chúng tôi sẽ lưu các thông tin về thời gian đăng ký, giá tiền bản đã trả.
 • Nếu bạn liên hệ hỗ trợ, thông tin bạn gửi yêu cầu lên hệ thống sẽ được hệ thống lưu lại như email, tin nhắn.

1.2. Dữ liệu bạn cung cấp

 • Dữ liệu kỹ thuật như thiết bị, hệ điều hành, trình duyệt.
 • Dữ liệu thống kê dựa trên các khóa học bạn đã đăng ký.

2. Cách chúng tôi nhận dữ liệu về bạn

 • Chúng tôi sử dụng các cookies và các dịch vụ phân tích để tổng hợp các thông tin thu thập được.
 • Chúng tôi sử dụng phần mềm bên thứ 3 để phân tích dữ liệu của bạn như Google Analytics, Facebook như thời gian sử dụng trình duyệt, các khóa học bạn đã xem, …

3.Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

 • Chúng tôi sử dụng các thông tin mà bạn đã cung cấp để nâng cao trải nghiệm bạn, hoàn thiện sản phẩm và cải thiện chất lượng phục vụ
 • Tăng khả năng tương tác với bạn như tư vấn, giải đáp thắc mắc, khảo sát, phân tích.
 • Cung cấp thông tin cho quản trị dịch vụ

4. Chia sẻ dữ liệu

 • Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu nhất đình về bạn với các giảng viên, sinh viên khác, các nhà cung cấp phân tích, phương tiện truyền thông xã hội, công ty giúp chúng tôi chạy các quảng cáo và khảo sát.
 • Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn khi cần thiết cho an ninh, tuân thủ pháp luật, hoặc là một phần của việc tái cấu trúc doanh nghiệp.

5. Bảo mật

 • Chúng tôi sử dụng bảo mật thích hợp dựa trên loại và độ nhạy cảm của dữ liệu được lưu trữ. Giống như bất kỳ hệ thống nào có kết nối internet, luôn có nguy cơ truy cập trái phép, do đó, điều quan trọng là bảo vệ mật khẩu của bạn và liên hệ với chúng tôi nếu bạn nghi ngờ bất kỳ quyền truy cập trái phép nào vào tài khoản của bạn.

6. Quyền và nghĩa vụ

 • Bạn có một số quyền nhất định xung quanh việc sử dụng dữ liệu của mình, bao gồm khả năng từ chối email quảng cáo, cookie và thu thập dữ liệu của bạn bởi các nhà cung cấp phân tích nhất định.
 • Bạn có thể cập nhật hoặc chấm dứt tài khoản của mình từ trong Dịch vụ của chúng tôi và cũng có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu quyền cá nhân về dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Phụ huynh tin rằng chúng tôi đã vô tình thu thập dữ liệu cá nhân về con chưa đủ tuổi nên liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp xóa thông tin đó.

7. Cookie

 • Cookies là các tệp văn bản nhỏ được trình duyệt của bạn lưu trữ khi bạn duyệt internet. Cookies cũng cho phép chúng tôi ghi nhớ những điều về các lần truy cập của bạn đến Go Amazing, như ngôn ngữ ưa thích của bạn và để làm cho trang web dễ sử dụng hơn.
 • Chúng tôi sử dụng cả hai section cookie, hết hạn sau một thời gian ngắn hoặc khi bạn đóng trình duyệt và persistent cookie, vẫn được lưu trữ trong trình duyệt của bạn trong một khoảng thời gian đã đặt.
 • Chúng tôi sử dụng cookie nhằm mục đích: xác thực vào bảo đảm an toàn khi bạn đang nhập trên hệ thống Go Amazing, ghi nhớ những thiết lập của bạn, phân tích và nghiên cứu nhằm cải thiện sản phẩm, quảng cáo – cung cấp những khóa học tương ứng.