Phương pháp học Trực Tuyến: Việc học diễn ra trực tuyến. Người học truy cập nội dung khóa học bằng thiết bị kết nối Internet mọi lúc, mọi nơi mà cá nhân có thể tham gia một khóa học thoải mái tại văn phòng hoặc nhà của họ. Thời gian và không gian không còn là vấn đề.