Đã đến lúc cải thiện ngữ âm của bạn rồi! Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy dành ra 20 đến 30 phút cho chúng tôi, ngữ âm của bạn sẽ cải thiện hẳn ra!

Sau khi xem video bài học, bạn sẽ làm bài tập để ôn tập những kiến thức mới. Hãy hình thành những thói quen mới để giúp bạn cải thiện ngữ âm mỗi ngày. Khóa học này tổng hợp những kiến thức cần thiết cho bạn để tạo ra những sự thay đổi trong cuộc sống. Bạn còn đang chần chờ gì nữa?

Để thành công và cải thiện tiếng anh, bạn cần luyện nghe và lặp đi lặp lại các bài tập nhiều lần. Luyện nói và thực hành thường xuyên sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể trong hôm nay!

Hãy lưu giữ công cụ tuyệt vời này.

 

Expected Learning

 • Trong khóa học này, bạn sẽ học được:
  • 25 âm cụ thể.
  • Nối âm và những từ liên kết.
  • Những quy tắc để phát âm:
   • Đuôi “S”
   • Đuôi “ED”
 • Khóa học này bao gồm:
  • Hơn 5 giờ dành cho bài học.
  • Hơn 5 giờ dành cho phần nghe và lặp lại.
  • Hơn 1,500 đoạn video ngắn.

Requirement

Chương trình ngữ âm này chỉ dành riêng cho người Việt và phù hợp với trình độ từ căn bản.

 

Roadmap

Khóa học này diễn ra từ 3 đến 4 tháng. Chúng tôi đồng thời gợi ý việc phát triển những thói quen mới tích cực để giúp bạn mở rộng kiến thức và hoàn thiện kỹ năng. Mỗi bài học kéo dài từ 20 đến 30 phút mỗi ngày bao gồm:

 • Xem và hiểu những video.
 • Nghe và lặp lại tất cả bài học cũng như những hoạt động đi kèm ít nhất 3 lần.
 • Hãy chọn một chương trình để xem 20 phút mỗi ngày.
 • Không xem phụ đề.
 • Hãy viết lại những từ và cụm từ bạn nghe được.
 • Trường hợp bạn không thể hiểu tất cả từ vựng trong bài. Yên tâm, không sao!
 • Hãy chuyển đổi ngôn ngữ trên những ứng dụng, trò chơi và chương trình sang tiếng anh.
 • Hãy mở khẩu hình miệng ra nhé- Hãy luyện nói nhiều nhất có thể, kể cả khi bạn đang ở một mình.

Syllabus

Introduction - Welcome! 00:03:00

 • Introduction - Welcome! 00:03:00

The Schwa 00:53:00

 • Âm Schwa là Âm Gì? 00:10:00
 • Âm Schwa và Các Ký Hiệu trong Bảng Phiên Âm Quốc Tế 00:05:00
 • Âm Schwa và Trọng Âm của Từ 00:05:00
 • Một Âm Rất Đơn Giản - Có Gì Khác Biệt? 00:07:00
 • Khi Nào Chúng Ta Sử Dụng Âm Schwa? 00:10:00
 • Nghe và Nói 00:08:00
 • Thực Hành Cuối Cùng 00:08:00

The /iː/ 00:36:00

 • Âm thanh đó là gì vậy? 00:10:00
 • IPA And Listening Practice 00:05:00
 • Thực Hành Nói 00:05:00
 • Một Sự Khác Biệt Nhỏ 00:07:00
 • Lắng Nghe và Thực Hành 00:05:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:04:00

The /ɪ/ 00:35:00

 • Woman Vs. Women 00:10:00
 • Không còn Sheep nữa 00:05:00
 • Minimal Pairs 00:08:00
 • I Wish to Wish 00:08:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:04:00

The /e/ 00:21:00

 • Âm /e/ 00:10:00
 • Egg - Các Cách Viết Khác Nhau 00:07:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:04:00

Review 1 00:08:00

 • Review 1 00:08:00

The /æ/ 00:29:00

 • Apple hay A-pple? 00:10:00
 • Better Batter 00:05:00
 • Minimal Pairs 00:10:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:04:00

The /ɑː/ 00:25:00

 • Giới Thiệu về Âm Thanh 00:10:00
 • Nhiều Cách Viết Hơn Nữa 00:05:00
 • Minimal Pairs 00:05:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:05:00

The /ʊ/ 00:41:00

 • The Good Cook 00:15:00
 • Các Cách Viết Khác Nhau 00:05:00
 • Should Would and Could 00:10:00
 • Tongue Twister 00:06:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:05:00

The /uː/ 00:30:00

 • Âm Chuyển Động 00:15:00
 • The Food is Good 00:05:00
 • Minimal Pairs 00:05:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:05:00

The /eɪ/ 00:34:00

 • Một Âm Chuyển Động Khác 00:12:00
 • The Magic E 00:06:00
 • The Rain in Spain 00:06:00
 • The Main Man 00:05:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:05:00

The /aɪ/ 00:34:00

 • Là Mike không phải Mai 00:08:00
 • Coyote 00:08:00
 • By - Bye - Buy 00:08:00
 • Minimal Pairs 00:05:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:05:00

04 Review 2 00:07:00

 • Review 2 00:07:00

Voiced vs. Unvoiced sounds 00:10:00

 • Phát Ra Tiếng hay Không? 00:10:00

The /k/ 00:37:00

 • Tên Của Tôi Là Gì? 00:10:00
 • Các Cách Viết Khác Nhau 00:05:00
 • Là /k/ hay không phải /k/? 00:10:00
 • Nối Âm 00:07:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:05:00

The /g/ 00:28:00

 • The Game 00:12:00
 • G G 00:05:00
 • Minimal Pairs 00:06:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:05:00

The /p/ 00:31:00

 • The Paper 00:12:00
 • The Popcorn 00:08:00
 • The Piper 00:06:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:05:00

The /b/ 00:32:00

 • Thêm Nhiều Tờ Giấy Hơn 00:15:00
 • A Big Black Bug 00:08:00
 • Buy or Pie? 00:05:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:04:00

Review 3 00:05:00

 • Review 3 00:05:00

The /t/ 00:46:00

 • 1/3 của các Từ 00:12:00
 • Nhiều Cách Để Dùng T 00:08:00
 • The Flap T 00:05:00
 • Betty's Butter 00:07:00
 • Đọc Lướt - Khi T Không Phải Là Âm /t/ 00:07:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:07:00

The /d/ 00:40:00

 • Riding hay Writing? 00:10:00
 • Âm /d/ 00:06:00
 • /t/ Vs. /d/ 00:06:00
 • Đọc Lướt 00:07:00
 • Không Phải Âm /d/ 00:04:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:07:00

ED Endings 00:33:00

 • ED Ở Cuối - Âm /t/ 00:15:00
 • ED Ở Cuối - Âm /d/ 00:06:00
 • ED Ở Cuối - Âm /ɪd/ 00:06:00
 • Thực Hành Cuối Cùng Cho ED 00:06:00

The /tʃ/ 00:50:00

 • CH và SH 00:15:00
 • Âm /ʃ/ Shhhh! 00:06:00
 • Âm /tʃ/ CHurCH 00:06:00
 • Minimal Pairs 00:10:00
 • How Much Squash? 00:07:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:06:00

The /dʒ/ 00:41:00

 • Các Âm Liên Quan 00:10:00
 • G và J 00:06:00
 • Không Thông Thường 00:06:00
 • Minimal Pairs 00:06:00
 • Nối Âm 00:05:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:08:00

Review 4 00:10:00

 • Review 4 00:10:00

The /s/ 00:26:00

 • Một Con Rắn 00:12:00
 • Thật Là Nhiều S 00:05:00
 • Minimal Pairs 00:04:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:05:00

The /z/ 00:28:00

 • Âm /z/ 00:16:00
 • Thêm âm /z/ 00:05:00
 • Minimal Pairs 00:03:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:04:00

S endings 00:43:00

 • Các Quy Tắc 00:18:00
 • Quy Tắc 1: Âm /ɪz/ Ở Cuối 00:05:00
 • Quy Tắc 2: Âm /z/ Ở Cuối 00:05:00
 • Quy Tắc 3: Âm /s/ Ở Cuối 00:05:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:10:00

The /l/ 00:38:00

 • Không Phải HEO 00:18:00
 • Âm Light L 00:06:00
 • Âm Dark L 00:08:00
 • Bài Thực Hành Cuối Cùng 00:06:00

The /r/ 00:29:00

 • The /r/ 00:12:00
 • The Rock 00:06:00
 • Minimal Pairs 00:03:00
 • Connected Speech 00:03:00
 • Final Practice 00:05:00

Review 5 - Thank You! 00:10:00

 • Review 5 - Thank You! 00:10:00

Instructors

Mike Manley

Chief Amazing Officer & Co-founder
Mr. Mike Manley is one of the company's excellent lecturers. He studied Psychology and earned a Bachelor's Degree in Psychology from California Coast University. He has more than 10 years experience teaching English to all different ages in many countries in Asia in general, and Vietnam in particular.